Cần Người Giúp Việc Nhà – Sugar Land, TX

0
6

Cần người giúp việc nhà có kinh nghiệm. Nhà khu Sugar Land, 59 & Grand Parkway.

Làm 6 ngày/tuần. Lương $1,800/tháng/check.

832-630-4683

285-1958/1526