Cần Người Giúp Việc – Southwest

tim nguoi, can nguoi

Cần người giúp nấu cơm và làm việc nhà. Có hai trẻ đã đi học. Nhà ở Southwest, làm 5 ngày 1 tuần, có thể đi về hoặc ở lại. Lương thỏa thuận.

Xin liên lạc: 713-517-5198

Previous articleShare Phòng – Bellaire & Eldridge
Next articleCần Thợ Nails – Cách Houston 3H30′