Cần Người Giúp Việc – Sugar Land

0
5

Cần 1 Phụ Nữ trung niên chăm sóc người già, và giúp một ít việc nhà.

Tuần làm 6 ngày. Bao ăn ở. Nhà gần Sugar Land.

Lương thỏa thuận.

Phụng: 281-710-4840

292-1958/1526