CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC – Zipcode 77083

tim nguoi, can nguoi

Cần tìm một Cô/Bác Gái dưới 60 tuổi, giúp chăm sóc một ông cụ 92 tuổi ở nhà. Zipcode 77083 (SW Bellaire & Eldridge). $2,000/tháng.

Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc chị Duyên: 832-298-1767

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – HWY6 – Bellaire (gần kế HEB-Mỹ Hoa)
Next articleThe Vietnam Post #1601 (02.10.2023)