Cần Người Helper – Houston, TX

0
7

Cần người làm helper, phụ sửa máy lạnh.

Có kinh nghiệm càng tốt.

Cần người chịu khó học hỏi.

Cơ hội tốt đề trờ thành thợ có tay nghề.

Chú Kha 281-235-5757

172-1944/1512