Cần Người – Khu Southwest

0
6

Hãng thêu vùng Southwest cần người làm:

  • Nam có thể bê thùng 50 lbs, làm đóng thùng để ship hàng và kiểm hàng. Lương bắt đầu $10/hr
  • Thợ thêu máy thêu (Tajima) có kinh nghiệm thì trả lương theo kinh nghiệm. Nếu không sẽ thực tập. Lương bắt đầu $10/hr

Địa chỉ: UNLIMITED CUSTOM EMBROIDERY

10507 Fallston Rd, Houston, TX 77095

Nhắn tin cho cô Hương: 713-306-1354

495-1983/1551