Cần Người Làm Hãng – 77042

0
47

OnSite Personnel, LLC đang cần tuyển người làm Full time & Part time cho hãng đóng gói thực phẩm.

Công ty cách Bellaire 10 phút lái xe.

Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi bắt đầu.

Lương $12/giờ. Có 3 ca:

  • Ca 1: 5:00 am – 1:30 pm
  • Ca 2: 7:00 am – 3:30 pm
  • Ca 3: 12:00 pm – 8:30 pm

Thứ 6, 7 & Chủ Nhật làm 6 tiếng từ 6am, 9am, & 12pm.

TEXT/GỌI YẾN (YENNA): 929-239-9421

161-1943/1511