Cần Người – Pearland

tim nguoi, can nguoi

Cần người trông trẻ khu Pearland. Công việc bao gồm: Trông trẻ, phụ chút dọn dẹp và nấu ăn. Yêu cầu phải biết lái xe. Nói được ít tiếng anh hoặc tiếng Hoa là một lợi thế.

Xin liên lạc: 713-493-9988

Previous articleHai lãnh đạo MI5, FBI cùng cảnh báo về mối nguy ngày càng tăng từ Trung Quốc
Next articleNhà Cho Thuê – Bellaire & Highway 6