CẦN NGƯỜI PHỤC VỤ – SOUTHWEST

tim nguoi, can nguoi

Tiệm BiDa vùng Southwest cần Nam phục vụ chạy bàn. Tuổi từ 21 đến 35, yêu cầu vui vẻ, hòa đồng, siêng năng. Làm từ 12h sáng đến 7h chiều. Lương $12 cộng tip.

Nhắn tin hoặc gọi số phone: 281-871-9741

Previous articleCần Thợ Tóc – I-10 & Dairy Ashford
Next articleCần Thợ Nails – Katy