CẦN NGƯỜI – SOUTHWEST HOUSTON

tim nguoi, can nguoi

Tiệm BIDA vùng SW, cần Nam, Nữ phụ bếp, không cần kinh nghiệm. Công việc: rữa chén và dọn dẹp, làm từ 3h chiều đến 1h sáng.

Vui lòng liên lạc (gọi hoặc nhắn tin): 281-871-9741

Previous articleCẦN NGƯỜI
Next articleShare Phòng – DAIRY ASHFORD & BISSONNET