Cần Người Sửa Máy Lạnh

Cần người sửa máy lạnh, khỏe mạnh, có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm sẽ train. Nếu nhà ở khu Bellaire thì rất tiện.

Xin liên lạc chú Kha: 281-235-5757

Previous articleHàng ngàn người Nga trốn lệnh động viên trong lúc nổ ra biểu tình phản chiến | VOA Tiếng Việt
Next articleCần Người – New! New! New!