Cần Người Trông Bà Cụ – Houston, TX

0
2

Cần người Phụ Nữ lo cho bà cụ bị lụy nằm một chỗ.

Ăn ở nhà khang trang.

Bao cơm nước.

Có phòng riêng.

Lương theo kinh nghiệm và có lòng thương người.

Knut: 713-240-7739

351-1965/1533