Cần Người Trông Người Già – Houston, TX

0
14

Cần người Phụ Nữ tử tế, sạch sẽ, biết nấu ăn, giúp trông coi cụ bà. Có thể ở lại hoặc làm Part time.

Thích hợp cho người ở gần Bellaire/ Bwy 8, khu Richmond, hoặc khu Katy.

Có sẵn phương tiện di chuyển.

832-280-4173

Email: uyeninvestment@gmail.com

318-1962/1580