Cần Người Trông Trẻ và Giúp Việc Nhà – 610 & Bellfort

tim nguoi, can nguoi

Cần người trông trẻ và phụ ít việc nhà, đi về trong ngày. Part-time hoặc full-time, khu Meyerland 77096, lương thỏa thuận.

Xin liên lạc: 713-401-4737

Previous articleBán Tiệm Tóc – Bellaire Houston
Next articleLINCOLN MANUFACTURING – HIRING