CẦN NGƯỜI

tim nguoi, can nguoi

Văn phòng bác sĩ cần người, Receptionist thông thạo tiếng Anh, Việt, Hoa và có thể sử dụng Computer.

Xin liên lạc Bác Sĩ Jame Le: 713-278-2225

Previous articleThương Mại Việt Nam #1995 (05.17.2022)
Next articleCẦN NGƯỜI – KATY 77494