CẦN NGƯỜI

tim nguoi, can nguoi

Cần một phụ nữ, chăm sóc người già tại gia. Tuần 6 ngày bao ăn ở, lương hậu.

Xin liên lạc: Chị Huệ: 832-641-6406 / Chị Thanh: 832-359-3993

Previous articleThương Mại Việt Nam #1990 (04.12.2022)
Next articleCẦN NGƯỜI – SOUTHWEST HOUSTON