Cần Nhiều Thợ Tóc – Richmond

Tiệm tóc ở Richmond gần trường học rất đông khách, cần nhiều thợ tóc biết làm Nails càng tốt. Bao lương từ $650-$800 một tuần, hơn ăn chia.

Xin liên lạc: 832-973-9690 hoặc 832-973-2786

Previous articleCần Bán Tiệm Nail – KATY 77449
Next articleCần Thợ Sửa Quần Áo – Houston, Beltway 8 East