Cần Phụ Tá Nha Khoa – Houston, TX

0
23

Cần tìm phụ tá nha khoa (dental assistant) làm Full time / Part time.

cần người hoạt bát, chịu khó học hỏi.

Có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm.

Biết nói tiếng Anh.

Linh: 281-208-2016 / 346-874-0706