Cần Sang Gấp Tiệm Phở – Bánh Mì

Vì không có người trông coi, cần sang gấp giá rẻ ($59k). Tiệm good income, good location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532


Cần biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Thi: 713-498-5686

Previous articleTT Zelenskiy kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga chớ phá đập nước khổng lồ
Next articleThe Vietnam Post #1585 (10.21.2022)