CẦN SANG TIỆM NAILS – I-10 EAST

Cần sang tiệm Nails, hoạt động trên 10 năm ở I-10 East. Rent + Cam $1,593, hợp đồng còn dài. Có 5 bàn, 5 ghế, có Wax Facial. Tiệm rộng 1,000 sqft. Khu mix, khách dễ.

Ai thật lòng muốn mua xin liên lạc: 832-692-3077

Previous articleBộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến một cuộc phản công của Ukraine vào mùa xuân | VOA Tiếng Việt
Next articleThe Vietnam Post #1602 (02.17.2023)