Cần Thợ Bột – New! New! New!


Cần thợ bột, biết làm design part time/full time. Bao lương $1,200 đến $1,500. Và cần thợ tay chân nước. Mới ra trường Ok.

Xin liên lạc: 832-983-4030

Previous articleTownhouse Cho Thuê – Khu Southwest
Next articleMỹ đột kích táo bạo, diệt thành viên IS trong vùng chính phủ Syria kiểm soát