Cần Thợ Bột – NEW THÁNG 5/2022

Cần gấp thợ bột bao lương $700/tuần. Trong khu Briar Forest & Westheimer Làm việc thoải mái, không khí gia đình.

Liên lạc Cúc: 713-287-9559 Hòa: 713-391-6840

Previous articleThe Vietnam Post #1563 (05.20.2022)
Next articleThương Mại Cuối Tuần #1995 (05.21.2022)