Cần Thợ Nails – Hwy 6 & Fortbend Toll


Bao lương $700 – $1,700/tuần, biết làm bột/refil. Còn cần thợ tay chân nước hoặc mới biết làm. Nhận Full time/Part time. Tiệm ở Hwy 6 & Fortbend Toll, giữa Hk2 & 4.

Xin liên lạc: 832-512-4028 * 281-431-4499

Previous articleIran tăng cường đàn áp ở các thành phố của người Kurd, tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn
Next articleLHQ công khai bác lời kêu gọi bỏ phiếu kín của Nga về việc sáp nhập các vùng Ukraine