Cần Thợ Massage – Hair – Nails – Hw 6 & Copperfield

Tiệm khu đông dân cư, khi Mix, Hw6 & Copperfield. Khu sang, good tip. Cần thợ Full time hoặc Part time. Bao lương $100-$120 ngày hoặc ăn chia.

Vui lòng gọi Mai: 281-673-0454 hoặc Tri: 832-782-4690

Previous articleCần Mua
Next articleMedical Lab Hiring