Dịch Vụ Vận Chuyển

Nhận đưa / đón Khách đi mọi nơi như:

  • Phi Trường – Bác Sĩ – Thi Quốc Tịch
  • Thẻ Xanh – Đi Chợ v.. v..

    Có Xe Pick Up Truck, Xe 5 và 7 chỗ ngồi

Giá cả phải chăng

Xin gọi lấy hẹn: Jimmy Phạm 832-423-4806

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2029 (01.14.2023)
Next articleThương Mại Việt Nam #2030 (01.17.2023)