Cần Thợ May / Hiring Seamstress – 290/99

0
7

Cần thợ may biết sử dụng máy may công nghiệp. Làm 40 tiếng/ tuần.

Khu Hwy 290/99, gần outlet mall.

Hiện cần tuyển 2 vị trí. Biết nói tiếng Anh và tiếng Việt.

Now hiring seamstress, commercial sewing. 40 hours/week.

2 positions available. Vietnamese & English.

281-255-0051

289-1952/1520