Cần Thợ May – Khu Bellaire

0
30

Cần thêm nhiều thợ may (sewer contractor).

Không cần tiếng Anh, mới qua OK, lớn tuổi OK.

Hàng nhiều quanh năm.

Thu nhập tốt cho tay nghề cao.

Trả theo hợp đồng (W9/1099)

Chú Tám: 832-339-2224