Cần Thợ May – NorthWest Freeway 290

Cần thợ may sửa quần áo có kinh nghiệm. Làm việc ở khu North West Freeway 290. Lương hậu.

Xin liên lạc: 832-653-6952

Previous articleNHẬN GIỮ TRẺ CÓ LICENSE – HK III, THẮNG HƯNG, TÂN ĐỊNH
Next articleTình báo Mỹ sẽ thẩm định nguy cơ liên quan tới tài liệu mật bị Trump lấy giữ riêng