Cần Thợ May – W. Belfort & Bwy 8

Shop may ở W. Belfort & Bwy 8, Hobby Airport cần thợ may đồ trẻ em, thợ thêu biết sử dụng máy Tamija Embroidery, thợ ủi. Có thể nhận may tại nhà, điều kiện phải biết nghề.

Xin liên lạc Uyên: 713-679-0683 * W: 281-759-2400

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – Synott và Bissonet
Next articleWHO giục Trung Quốc chia sẻ dữ liệu về nguồn gốc COVID