Cần Thợ May – W.Bellfort & Bwy 8/Hobby Airport

0
1

Shop may ở W.Bellfort & Bwy 8, Hobby Airport cần thợ may đồ trẻ em, thợ thêu biết sử dụng máy Tamija Embroidery, thợ ủi.

Có nhận may tại nhà, điều kiện phải biết nghề.

Uyên: 713-679-0683 * 281-759-2400

300-2054/1622(2y)