Cần Thợ May – Westheimer & River Oak

Cần thợ may và Alteration, làm việc tại Westheimer và River Oak Blvd. Lương tùy theo khả năng.

Xin liên lạc Lâm: 832-955-2703

Previous articleCho Share Phòng – Southwest
Next articleBán Tiệm Nails Gấp – Khu Cypress 290 Texas