Cần Thợ Nails – 249 Louetta

0
10

Tiệm lớn, đông khách, khu Mỹ trắng.

Cần gấp thợ Nails biết làm bột 2 màu, shellac.

Full time / Part time.

832-209-0380

175-1945/1513