Cần Thợ Nails – 610@288

0
3

Tiệm ở 610 / 288, gần Downtown. Khu da màu.

Cần thợ Nam, Nữ làm Full time / Part time.

Bao lương $800/6 ngày. Chỗ làm vui vẻ, công bằng.

Tuyết: 832-489-6956 * 713-738-6245

224-1951/1419