Cần Thợ Nails – Bellaire & Fondren

0
12

Tiệm ở gần Mall America, Bellaire & Fondren. Khu Mix

RẤT CẦN THỢ BỘT NAM/ NỮ & THỢ TAY CHÂN NƯỚC

Bao lương thợ bột $800/6 ngày, hơn ăn chia.

Chủ ít làm.

Liên: 281-876-7788

324-1963/1531