Cần Thợ Nails – Bellaire & Hway 6

Tiêm nail Bellaire & Hway 6 cần gấp thợ bột Color Powder. Tiệm rất đông khách, cần làm ngày Chủ Nhật. Chỗ làm rất thoải mái vui vẻ. Sẽ bao lương.

Xin liên lạc Bill: 832-566-5727

Previous articleNổ lớn tại khách sạn nổi tiếng Havana, ít nhất 22 người chết
Next articleTrung Quốc chỉ trích Mỹ thay đổi ngôn từ về Đài Loan trên trang web của Bộ Ngoại giao