Cần Thợ Nails – Bellaire

Cần thợ bột, biết làm Design, Part time/Full time. Bao $150/ngày. Và cũng cần Chân Tay Nước. Tiêm ở Bellaire.

Xin liên lạc Liên: 281-876-7788

Previous articleCho Share Phòng – Bellaire & Eldridge
Next articleDầu từ kho dự trữ của Mỹ đổ ra nước ngoài trong khi giá xăng vẫn phi mã