CẦN THỢ NAILS – Cách Bellaire 15’ lái xe

Tiệm cách Bellaire 15’ lái xe. Cần thợ nails có kinh nghiệm làm Fullset & tất cả các loại bột màu bao lương $800. Cần 2 thợ nails nữ làm chân tay nước biết sơn Shellac. Income ổn định làm việc 6 ngày/tuần. Chỗ làm thoải mái.

Xin vui lòng liên lạc: 713-979-6848 * 713-885-8769
(Khi bận xin để lại lời nhắn hoặc text)

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2023 (12.03.2022)
Next articlePhi hành gia Trung Quốc trở về trái đất sau sứ mệnh ‘thành công’ kéo dài 6 tháng