Cần Thợ Nails – Cách Bellaire 1h lái xe

Cần thợ chân tay nước lớn tuổi cũng được. Tiệm Mỹ Trắng, Tip Cao, tiệm mở cửa 5 ngày, đóng cửa Chủ Nhật và Thứ Hai. Mở cửa từ 10h sáng đến 6h chiều. Tiệm cách Bellaire 1 tiếng lái xe. Chủ chở đi mỗi ngày. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái.

Xin liên lạc Lynn: 832-964-7313

Previous articleCho Share Phòng – Eldridge & Bellaire
Next articleBán Tiệm Nails – Gần Phi Trường Bush