Cần Thợ Nails – Cách Chợ HK 4 khoảng 40 phút

0
38

Cần thợ Nails Nữ biết làm đủ thứ, thợ eyelash giỏi và thợ chân tay nước không biết làm bột OK.

  • Thợ làm đủ thứ bao lương $800 – $1,000/tuần tùy theo kinh nghiệm
  • Thợ tay chân nước, shellac, wax, bao lương $700 – $800/tuần tùy theo kinh nghiệm.

Khu trắng, tip cao ($150 – $200/tuần).

GỌI ĐI LÀM LIỀN

Có thể đi chung xe với chủ từ chợ Hong Kong.

Sam: 832-552-6902 / Phụng 832-433-2197

193-1947/1515