Cần Thợ Nails – Cách chợ Mỹ Hoa 10′

0
23

Tiệm cách chợ Mỹ Hoa 10 phút lái xe.

Cần thợ Nails có kinh nghiệm, biết làm tay chân nước.

Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.

Chỗ làm thoải mái.

281-752-5555

319-2001/1572(1y)