Cần Thợ Nails – Cách HK 4 – 50′

0
6

Cần thợ Nữ tay chân nước, bao lương $600/tuần. Nghỉ ngày Chủ Nhật.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Không tranh giành.

Tiệm cách Hong Kong 4 khoảng 50 phút.

Nếu ở Bellaire, có thể đi chung xe.

281-818-5409 * 713-885-4632

334-1964/1532