Cần Thợ Nails – Cách HK4 khoảng 7 phút

Tiệm cách chợ Hong Kong 4 khoảng 7 phút, cần thợ bột và tay chân nước (full time/part time) khu Mễ 70%, tiệm làm như gia đình.

Xin liên lạc Phone hoặc Text: 832-758-3852

Previous articleCẦN NGƯỜI – VÙNG SOUTHWEST
Next articleTriều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung ứng thuốc COVID