Cần Thợ Nails – Cách Houston 2h15′

0
2

Cần thợ Nails gấp:

  • Bao lương Nữ biết làm đủ thứ $1,600/6 ngày.
  • Nam $1,000.

Làm Chủ Nhật. Có phòng riêng, cách Houston 2h15′ lái xe.

Vân: 936-244-0078

281-1973/1541(6m)