Cần Thợ Nails – Cách Houston 3H30′

Tiệm đông khách, lương cao, tip hậu cần thợ Nails bột và chân tay nước kinh nghiệm. Bao lương theo khả năng. Tiệm cách Houston 3h30’, có chỗ cho thợ ở xa. Thợ mới ra trường sẽ được training. Nhận thợ có vợ chồng.

Xin liên lạc: 830-693-8612 * 512-228-6808

Previous articleCần Người Giúp Việc – Southwest
Next articleCần Gấp Thợ Nails