Cần Thợ Nails – Cách Houston 5h

0
4

Tiệm cách Houston 5 tiếng lái xe.

Cần thợ Nails và thợ tay chân nước.

Bao lương từ $1,500/tuần. Có chỗ ở.

713-478-8198

227-1951/1419