Cần Thợ Nails – Cách Việt Hoa 15″

Tiệm cách Việt Hoa 15 phút lái xe. Cần nhiều thợ Nails biết làm Fullset, Sơn Shellac, Eyebrow, Eyelash. Giá cao, income ổn định. Làm việc 6 ngày.

Xin liên lạc: 713-885-8769 * 713-979-6848

Previous articleNga giảm sâu nguồn cung khí đốt vào châu Âu, đánh bật những hy vọng kinh tế
Next articleCho Share Phòng – Gần Hong Kong 4