Cần Thợ Nails – Gần chợ HK 4

0
12

Tiệm cách chợ HK 4 khoảng 7 phút, cần thợ tay chân nước biết làm bột càng tốt.

Tiệm đông khách, khu Mễ 70%. Khách dễ thương. Tip cao. Thợ làm như trong gia đình.

832-758-3852

240-1952/1520