Cần Thợ Nails – Gần I-10

0
8

Tiệm ở Memorial & Dairy Ashford cần gấp thợ tay chân nước.

Khu Mỹ trắng, rất đông khách, cách chợ Hong Kong 4 khoảng 17 phút.

Khách sang, giá rất cao, tip $300 & up.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, không phân biệt tuổi tác.

832-289-6753

462-1979/1547