Cần Thợ Nails – Houston, TX

0
13

Cần thợ Nails giỏi, bao lương $1,000 – $1,500

Ở Southwest đi chung

Cần thợ chân tay nước giỏi

Nếu ai thật lòng muốn đi làm thì xin liên lạc với mình, còn ai không thật lòng thì xin đừng làm mất thời gian của đôi bên

Cell: 832-983-4030 * Tiệm: 713-492-0842

385-1969/1537