Cần Thợ Nails – Hwy 6 & Fort Bend Toll

0
9

Bao lương $700 – $1,700/tuần, biết làm bột/refill.

Cần thợ tay chân nước hoặc mới biết làm.

Nhận Full time / Part time.

Tiệm ở Hwy 6 & Fort Bend Toll, giữa chợ HK 2 & 4.

Tina: 832-512-4028 / 281-431-4499

272-1957/1527