Cần Thợ Nails – Hwy 6 & Fort Bend Toll

Cần thợ Nail bao lương $700-$1,700/tuần, biết làm bột/refill. Còn cần thợ Chân Tay Nước mới biết làm. Nhận Full Time/Part Time. Tiệm ở Hwy 6 & Fort Bend Toll, giữa Hk2 & 4.

Xin liên lạc: 832-512-4028 * 281-431-4499

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2002 (07.09.2022)
Next articleĐài Loan khoe phi cơ tự chế | VOA Tiếng Việt